Boeken

Twenthe het oude land – deel 1

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken In het dorp Enter ben ik geboren en daar liggen mijn eerste en scherpste herinneringen. Dochter van een Koers en een Maassen van den Brink. Daar, in de schaduw van het erve Borgerink, lag de bakkerij waar vaa en de oude Scholten (later kwam Dieks)...

Twenthe het oude land – deel 2

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Omdat ik de fantasie had dat deze verhalen enige kans gegeven mocht worden op blijvender belangstelling, zo heb ik gedacht om ze nog eens te vertellen. Een groot aantal van de teksten en tekstfragmenten is elders al eerder gepubliceerd. Ik heb er mijn eigen levensvragen...

Twenthe het oude land – deel 3

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Twenthe het oude land’ maakt deel uit van boeken waar de geschiedenis van onze streek wordt verzameld en ontsloten. Dit boek is er één van een serie van vier grote delen. Samen bevatten ze meer dan driehonderd verhalen over Twente. In 1648 is de Vrede...

Twenthe het oude land – deel 4

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken De mensen, die in het prille begin van de negentiende eeuw naar Twenthe trokken, waren zonder uitzondering arme gelukzoekers. Ze verhuurden zich als dagloners maar koesterden hun eigen onafhankelijkheid. In de Entermarke konden ze op legale dan wel illegale wijze in bezit komen van een...

De Nije meijers

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Deze kroniek van de Enterse familie Nijmeijer begint in 1720 met de geboorte van Willem Niewemeijer te Diepenheim. Het verhaal neemt de lezer vervolgens mee vanaf de oorsprong van de meijernamen door de negentiende en twintigste eeuw tot de bezwaren tegen de brug over de...

Vluchten kan niet meer

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Het kan spannend zijn om naspeuringen te doen naar een duister verleden, een donker krocht vol geheimen. De aanleiding voor dit stukje is minder mysterieus. Ik vroeg mij af waar mijn grootouders Koers waren gebleven toen hun buren aan de Hexelseweg waren gevlucht in de...

Ootmarsum het mooiste stadje van Twente

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Waarom een boekje over Ootmarsum? Ootmarsum heeft heel veel te bieden op gebied van historische gebouwen, cultuur en geschiedenis. Ootmarsum (Nedersaksisch: Oatmöske) is een stadje in Twente. Rond 1300 werden aan Ootmarsum stadsrechten verleend. Tot 2001 vormde Ootmarsum met enkele omliggende buurtschappen de gemeente Ootmarsum. In 2001 is de gemeente...

Enter op de heide

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Wandelen om de heivelden van dichtbij te kunnen zien. Iedere zomer laten de heidevelden zich van hun mooiste kant zien en kleuren prachtig paars. De hoogteverschillen zijn ontstaan in de ijstijd toen enorme ijsmassa’s de grond opzij drukten en stuwwallen vormden. Verweerde boomstronken, verwaaide dennen...

De oude landadel Van Thij en Van Coeverden

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Het verhaal van de Heren Van Coeverden en Ten Thije is een van strijd en geweld, van aanval en verdediging, van machtshonger en vrijheidsidealen. Een verhaal dat eeuwen geleden werd geschreven in een bekende omgeving, die toch zo vreemd is. Een verhaal van mensen als...

Denekamp het dorp van mijn grootmoeder Anne

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Tijdens mijn onderzoek naar mijn voorouders kwam ik terecht in Denekamp waar mijn grootmoeder haar jeugd heeft doorgebracht. Het was een uitdaging om meer te weten te komen over de omstandigheden waaronder mijn voorouders hebben geleefd. Dat laatste is vaak een ingewikkelde zoektocht naar tegenwoordig...

Heerlijk Twente

12 Dec 2018, Posted by Anneke in boeken Twente wordt op tientallen plaatsen gesierd door kastelen en historische buitenhuizen. Dikwijls vormen zij de kern van een landgoed of buitenplaats, die met hun grote variatie aan historische structuren, met parken en bossen en landbouwgronden kenmerkend zijn voor de landstreek. Kastelen zijn met de kerken...

Enter uit de Kunst

08 Aug 2018, Posted by admin in boeken Kunst is een onderdeel van de cultuur in Enter. De mens kan behalve met eten, slapen, voortplanten ook met fantasie en creativiteit bezig zijn. Mensen maken mooie dingen en genieten ervan. Op ongeveer hetzelfde moment dat de prehistorische mens gereedschap begon uit te vinden begon...

De Grote Colhoopsplaatse

08 Aug 2018, Posted by admin in boeken Reizen in de tijd. Wie vindt dat niet geweldig. Deze kroniek gaat zaken die verder reiken dan het persoonlijke leven. In deze kroniek staan een aantal mooie verhalen over de familie Kolhoop. De naam Kolhoop stamt vanouds uit Wiene bij Delden. In 1475 wordt er...

Erve Effink: het Keurne spul

08 Aug 2018, Posted by admin in boeken Dit boek is een weerspiegeling van het leven van de Keurnemensen. Herinneringen zijn de essentie van deze verhalen. In dit boek staan geschreven beschrijvingen van het leven van meerdere personen. Meestal worden verhalen geschreven over kleurrijke, invloedrijke en historisch belangrijke personen. Dat geldt ook voor de...

De Esendam

08 Aug 2018, Posted by admin in boeken Er wonen honderddrieëndertig Ezendams in Enter. Ieder leven verdient een kroniek, standaard naast het pensioen. In een kroniek komen mensen aan het woord over gebeurtenissen en personen die richting, zin en betekenis hebben gegeven aan hun leven. Waarom heeft een mens geleefd zoals hij of...

Wierden, het land van mijn vader

08 Aug 2018, Posted by admin in boeken Het oude boerenleven is niet natuurlijk niet alleen in Wierden verdwenen, maar in heel Twente. Het was niet alleen rozengeur en maneschijn. Wel heel anders dan tegenwoordig en alles ging in een lager tempo. De tonnenman kwam wekelijks de volle pleetonnen verwisselen. Het was normaal...

Het Vergette Book

08 Aug 2018, Posted by admin in boeken Ik begin mijn schrijven met een woord uit de bijbel. Job sprak: ‘een mensenvrouw is kort van dagen en vol onrust’. Met andere woorden: een vrouw wordt niet oud en is rusteloos. Ik wil dit niet tegenspreken omdat het de waarheid is. In die korte...

De erven Koenderink

25 Mar 2018, Posted by admin in boeken Familiegeschiedenis, je zou er een boek over kunnen schrijven. Een van de grootste erven in Enter: het Conrading. De erven Koenderink is het ongelofelijke verhaal van een schippersfamilie die woonde aan de Dorpsstraat. In 1475 is de buurman van Conrading aan de Brandput het Duvelshus,...

Aan de Stegge – Kronieken

16 Feb 2018, Posted by admin in boeken Stamboomonderzoek doen naar de familie Aan de Stegge? De genealogie is belangrijk; de stamboom is de familiegeschiedenis. De gegevens over overleden Aan de Stegge-familieleden zijn waardevol geweest om dit boek compleet te maken. De gegevens die tijdens de zoektocht zijn gevonden bij het stamboomonderzoek, zijn...

Pastoor aan de Stegge

16 Feb 2018, Posted by admin in boeken Er is weinig bekend over de grootste reddingorganisatie van de Tweede Wereldoorlog, die de Dutch-Paris ging heten. Het was een netwerk dat ontstond nadat in 1942 Nederlandse helpers in Brussel, Parijs en langs de Frans-Zwitserse grens contact met elkaar legden. Zo ontstond er een langgerekt,...

Halifax

13 Feb 2018, Posted by Anneke in boeken Op 13 juni 1943 stortte een Halifax neer in de buurt van Ulft en Silvolde. Het verhaal van Maarten Koudijs begon met het zoeken bij Ulft met de metaaldetector, in de winter van 2014/2015. Maarten Koudijs uit Silvolde vond onderdelen van het gecrashte vliegtuig. Download

Familiekroniek Maassen van den Brink – de Velper

13 Feb 2018, Posted by Anneke in boeken Een verhaal is net zo uniek als degene die het vertelt. En de beste verhalen zijn die met een goed einde. Er is een groot aantal redenen om een familiegeschiedenis te schrijven. Ik was nieuwsgierig naar mijn afkomst en ik wil de verhalen van vroeger...

Ik sin nun echen Eantersen

13 Feb 2018, Posted by Anneke in boeken Je bent Enterse omdat je er vandaan komt. Het heeft niets te maken met taal want daar hebben we er al genoeg van. Het kan evenmin een kwestie van godsdienst zijn. Het komt ook niet door het bloed. Het komt niet door het ras. Het...

Rijssen, de kleine geschiedenis

13 Feb 2018, Posted by Anneke in boeken De meeste steden zijn gebouwd op plekken langs handelsroutes. Vooral een kruispunt van rivieren en handelswegen was handig. Dan kon je alle kanten op reizen. Zo werd Rijssen in de Middeleeuwen ook gesticht bij de kruising van de weg tussen Almelo en Deventer met de...

Barbaar in ‘t Brook

10 Dec 2015, Posted by Anneke in boeken

De diversiteit van het gebruik van de bodem door de eeuwen heen en het huidige landschap van Twente hebben hun oorsprong in verschillende geologische perioden. Tijdens het Tiras werden de zoutafzettingen gevormd en tijdens het Piloceen de zeekleiafzettingen. Het landschap zoals we dat nu kennen…

De gouw Salon

17 Feb 2015, Posted by Anneke in boeken Ik heb de Holterhoek ontdekt. Die plaatsaanduiding geeft de grenzen aan van het gebied waarvoor het waterschap in de dijkbrief van 1308 de verantwoordelijkheid kreeg. Vanaf het beekje de Hunnepe, dat ten zuiden van Deventer in de IJssel uitkwam en dat later de Dortherbeek zou...

De Schipbeek

10 Feb 2015, Posted by Anneke in boeken

Beken slingeren zich door het beekdal. Flauw aflopende, drassige oevers en hoge steilranden wisselen elkaar af in respectievelijk de binnen- en de buitenbocht van de beek. Beken zijn min of meer natuurlijke waterstromen die hun weg zoeken door de lagere delen van het landschap. In…

Twente en de Tweede Wereldoorlog

10 Feb 2015, Posted by Anneke in boeken

Aanvankelijk leek de bezetting mee te vallen, maar al snel werd duidelijk wat geen vrijheid hebben betekende. Nederlandse mannen werden gedwongen in Duitse fabrieken te werken. Ook werden mensen zonder vorm van proces opgesloten in gevangenissen en concentratiekampen. Vooral Joden werden vervolgd. De Duitse bezetter…

De zilveren stad

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Het wiel van de tijd draait rond en rond. Eeuwen komen en gaan en laten herinneringen na die sagen worden. Dan vervagen de sagen tot mythen, tot ook die allang zijn vergeten bij de wederkomst van de mens die deze verhalen schiep. Geboren onder de...

Het verloren land van Rooj

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! Rust, ruimte, stuifzand, prachtige bossen, wildsporen, uitgestrekte heidevelden, een herder met z'n schaapskudde, zacht stromende beken. Maar ook uiterwaarden en landbouw, heuvels, valleien, historische stadjes en gezellige vakantiedorpen, de Randmeren en bijzondere attracties, musea en dierenparken. Wandelen over...

Het Veluwemassief

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! Rust, ruimte, stuifzand, prachtige bossen, wildsporen, uitgestrekte heidevelden, een herder met z'n schaapskudde, zacht stromende beken. Maar ook uiterwaarden en landbouw, heuvels, valleien, historische stadjes en gezellige vakantiedorpen, de Randmeren en bijzondere attracties, musea en dierenparken. Wandelen over essen,...

De Twentse edelen

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Hoe komen we aan havezathen? Hoe komen we aan adel? Wat heeft de katholieke kerk ermee te maken? De geschiedenis laat zien dat de ene havezathe na de andere is verdwenen, vooral in de negentiende eeuw. Ook dat het ene adellijke geslacht na het andere...

Twente en de Tachtigjarige Oorlog

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Het conflict tussen de Nederlanden en het Spaanse Rijk duurde van 1568 tot 1648. De Tachtigjarige Oorlog gaat over het militaire raadsel van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Toen in 1568 in de Nederlandse gewesten een opstand uitbrak tegen de Spaanse koning, was niet te...

De verdwenen stammen

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Lang was de geschiedenis van het joodse volk er één van verbanning en vervolging. Joden vestigden zich daarom overal ter wereld, Zo'n ontwortelde cultuur vindt troost in verhalen, zeker als die gaan over hereniging en de terugkeer naar het land der vaderen. De legende van...

De Regge van bron tot monding

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken De klamme Noordzeemist waait in mijn gezicht, het regent niet, toch regent het. Vanuit de zee waait de nachtwind naar het oosten over de enorme Hamberg, rivier Rechen (de Regge), de kronkelige doolhof van brede en smalle waterlopen waarvan sommige waren dichtgegroeid met riet. Uitgestrekte...

Twente, het oude land

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Twente (Nedersaksisch: Tweante, Twente) is een landstreek in het oosten van Nederland, die het oostelijke deel van de provincie Overijssel omvat, evenals het tot Gelderland behorende Rietmolen. De bewoners heten Twentenaren of (informeel) Tukkers. In het westen en noorden grenst het aan de eveneens Overijsselse...

Twente en de Grote Oorlog

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken In augustus 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, een gebeurtenis die wereldwijd herdacht zal worden. Een van de slechts twaalf neutrale landen tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland. Het ligt om die reden voor de hand te veronderstellen dat wij...

De wereld van Stad en Ommelanden

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Aan de randen van de aardschijf, ver van de beschaafde wereld, lag de loodgrijze zee van het noorden. De zee was wreed. De golven vol watermonsters, konden oprijzen als bergen. Nevels kwamen en gingen als spookbeelden, soms stolde het water tot ijs, en vaak heerste...

Twente integreert

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Ik wil voor Twente een antwoord geven op de vraag welke groepen niet-westerse allochtonen in Twente wonen. En ik will weten of de mensen van niet-westerse allochtone afkomst streven naar integratie of assimilatie. Serieus ruziemaken over wie de schaar het laatst gehad heeft en hem...

Ik, barbaar

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Een vrouwelijke, wij noemen haar Johanna. En zijn zo blij met haar, zo blij. Weldra komt het licht, de kleuren en de draden. Het nestelt zich in hoofd en hart. Voorhoofd en de nek zijn open. De suiker als raketten in de baan gebracht. download

De grote geschiedenis van Twente

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Er is de afgelopen twee eeuwen bijzonder veel stedenschoon verloren gegaan. Door industrialisatie en het verkeer, door beschietingen en bombardementen, vaak ook enkel door botheid, onbenul en dorpspolitiek. Tegelijkertijd is er, zeker de laatste eeuw, een krachtige tegenstroom ontstaan. Overal heeft men oog gekregen voor...

Enter, het gedroomde land

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Ik wil u meenemen naar een streek waar de tijd maar moeilijk vat op lijkt te krijgen. Op zoek naar die wispelturige verleidster: het avontuur. Niemand weet meer precies waar de droom ontstond, de droom die uiteindelijk de steen zou worden en die nu alweer...

Dagboek van een barbaar

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Ik weet niet waarom ik mijn portret wil maken. Ik ken mezelf nauwelijks. Als er alleen sprake was van het uiterlijk, hoefde ik maar voor een spiegel te gaan zitten om mezelf nauwgezet te beschrijven. Maar er bestaan geen spiegels voor ons binnenste. Ik begin...

Het coulisselandschap van Twente

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Geologisch is Twente een van de interessantste gebieden van Nederland. Er komen aardlagen uit verschillende perioden op een vrij klein gebied aan de oppervlakte. Bij Losser bevindt zich een open steengroeve. Hengelo en Boekelo hebben zoutwinning. Een coulisselandschap is een halfopen landschap dat door de...

De saga van Bergen

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Het is een bekend beeld; aan tafel in een doorsnee doorzonwoning bekijk ik het fotoboek ‘O ja, dat was Bergen’. Ik herinner me weer het leven van toen. De werklui op straat en de marktkooplieden met hun luide roep. De keien in de straat, de...

Ik barbaar altijd verder

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Mijn liefde reist met je mee en blijft als een engel bij je we tuimelen naar binnen naar de nieuwe grenzen van het platteland. download

De alde dyk

13 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Friesland [frislɑnt] Fries en officieel: Fryslân is een provincie in het noorden van Nederland. Friesland telt 647.239 inwoners (30 september 2012). De hoofdstad is Leeuwarden. Zowel het Fries als het Nederlands heeft in de provincie de status van bestuurstaal. In het oosten wordt Fryslân begrensd...

De kronieken van het Nieuwe Land

13 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Een bijzondere gebeurtenis van nationaal belang was de afsluiting van de Zuiderzee. Reeds in 1882 presenteerde ingenieur C. Lely zijn plannen die voorzagen in de drooglegging van de binnenzee. In de troonrede van 1913 sprak koningin Wilhelmina: ‘Ik acht de tijd gekomen om de afsluiting...