boeken

De zieke geest

01 Apr 2020, Posted by admin in boeken Een verslavingsprobleem heeft niet alleen gevolgen voor de verslaafde zelf, het beïnvloedt ook de levens van anderen. Ik maakte mij zorgen en voelde mij vaak machteloos. Mijn leven had te lijden onder het gebruik van mijn dierbaren. Hoewel het leed van de honderdduizenden mantelzorgers van...

De burgermaatschappij

01 Apr 2020, Posted by admin in boeken In de lokale democratie is duidelijk het gebrek aan vertrouwen van het lokale bestuur in de burger. Kunnen burgers wel omgaan met grote vraagstukken, vraagt men zich af. De inwoners krijgen wel zeggenschap over hun straat of krijgen kleine (rest)budgetten voor een buurtbarbecue. Maar als...

Jongeren onze toekomst

01 Apr 2020, Posted by admin in boeken De meeste jongeren van achttien tot vijfentwintig jaar vinden dat het de goede kant opgaat met Nederland. Wel maken zij zich zorgen om milieuvervuiling. Dat meldt het CBS op basis van het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2019. Zo’n zeven op de tien jongeren vinden dat het...

Dagboek van een barbaar – deel 2

01 Apr 2020, Posted by admin in boeken Stilte: zeg dat het is en het is niet meer. Ze leeft teruggetrokken. In een Ivoren Toren wordt dat genoemd. Ze is een lady. Want ‘lady’ is de benaming voor ‘zij die brood kneed’. Ze heeft die zelfverzekerde houding waarmee ze haar eigendomsrecht op de...

Onze aarde

01 Apr 2020, Posted by admin in boeken Overbevolking is een belangrijke oorzaak van de meeste problemen in de wereld. Of het nu om een tekort aan voedsel, drinkwater of energie gaat, ieder land in de wereld heeft ermee te maken of zal ermee te maken krijgen.  Mede dankzij invoer van goederen uit...

Hospitalisatie

01 Apr 2020, Posted by admin in boeken Hospitalisatie heeft een meervoudige betekenis. Zo kan het opname in een ziekenhuis betekenen, maar ook doelen op het gewenningsproces dat plaatsvindt naarmate een patiënt langer is opgenomen in een ziekenhuis. Onder hospitalisatie worden gedragsveranderingen verstaan bij patiënten/individuen die voor langere duur zijn opgenomen in een ziekenhuis of...

Mijn nieuwe wereld

01 Apr 2020, Posted by admin in boeken Wil je de uitdagingen van morgen kunnen aangaan, dan mag je natuurlijk niet van gisteren zijn. Maar wat moet de next-gen-leider allemaal in huis hebben om de snel veranderende toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen treden? Er gebeurt nu in de wereld om ons heen...

brood en rozen

01 Apr 2020, Posted by admin in boeken Het zou een eindeloos werk zijn om de laaghartigheid, zorgen en narigheid te onderzoeken die vrouwen te lijden hebben gehad. Dat kwam omdat de heersende mening wil dat ze eerder geschapen zijn om te voelen, dan om te redeneren. En dat alle macht die ze...

Racisme

01 Apr 2020, Posted by admin in boeken Racisme is het idee dat rassen gerangschikt kunnen worden als superieur en inferieur ten opzichte van elkaar. Daaruit voortvloeiend kunnen voor het ene ras andere maatstaven worden aangelegd dan voor het andere. De term racisme wordt in meerdere betekenissen gebruikt. In de meest algemene zin betekent racisme...

Aju god

01 Apr 2020, Posted by admin in boeken Voor mij is de christelijke boodschap niet langer de grondslag voor cultuur en moraal. Mijn band met de kerk is verbroken. Ik weiger mee te doen aan de verdeling van de samenleving in groepen op levensbeschouwelijke of sociaal-economische basis. Want daarbij zijn de groepen van...

Boeren

01 Apr 2020, Posted by admin in boeken Tussen 1980 en 2004 is het aantal agrarische bedrijven in Nederland sterk gedaald. In 1980 waren er 144.994 landbouwbedrijven, daarvan waren er in 2004 nog 83.885 over. Ook het aantal mensen werkzaam in de landbouw is gedurende die jaren sterk afgenomen: van 265.467 in 1980 tot...

Dood uit de tijd

01 Apr 2020, Posted by admin in boeken We kunnen onze kapotte onderdelen alsmaar blijven vervangen, maar waar ligt de grens? Kunnen we ook beter leren waardig afscheid te nemen van het leven? In alle samenlevingen vinden we ideeën over goed en slecht doodgaan. Hoewel er veel verschillen zijn, blijken de overeenkomsten misschien...

Ghoer mijn stadje

25 Dec 2019, Posted by admin in boeken De naam Goor is een Middelnederlands woord voor moeras of plaats in drassig laagland. In de loop van de eeuwen is de stad onder de varianten Gore, Ghoer, Ghoor en ten slotte Goor gedocumenteerd geworden. De eerste vermelding is tijdens de regering van bisschop Bernold van Utrecht, tussen 1027 en 1054, als deze...

Freriks echte Entersen

25 Dec 2019, Posted by admin in boeken Hendrik Freriks is de oudst bekende Freriks uit Enter. Hij is geboren omstreeks 1630. Zijn ouders worden niet vermeld in de genealogie. Zijn vader werd Frederik genoemd. Hendrik is getrouwd met Maria van Hengeloe. Ze waren lidmaten van de Nederduits Gereformeerde Kerk. De kerk stond...

Siemerink, Ten Kattelaar (deel 1)

25 Dec 2019, Posted by admin in boeken Tot de oudst bekende geslachten in Enter behoort het geslacht Ziemelink, ook geschreven als Siemerink. De oudst bekende voorvader was Arend wiens geboortejaar omstreeks 1580 is. Hij heeft in Enterbroek het eerste levenslicht gezien en hij vond daar zijn bestaan als boer op het erve...

Siemerink, Ten Kattelaar (deel 2)

25 Dec 2019, Posted by admin in boeken Er woonde een Ten Kattelaar aan de Kattelaarsdijk, de Zuiderdwarsweg, de Zuiderstraat, de Langevoortsweg en de Goorseweg. Nu woont Marinus aan de Wierdenseweg en Erik aan de Zuiderstraat. De boerengeslachten, welke in Enterbroek hebben gewoond, kwamen daardoor meermalen met het dorp Enter in aanraking. De...

Enter, korte verhalen

25 Dec 2019, Posted by admin in boeken Het geweten van Enter. In de muren van leem en baksteen bewaart Enter verhalen over veroveringen en eeuwenoude tradities. Het dorp werd hoog op een zandrug gebouwd, zodat de omgeving vanaf hoge torens van de middeleeuwse kastelen rondom het dorp van ver zichtbaar was. De...

Aaltink: er was eens… (deel 1)

25 Dec 2019, Posted by admin in boeken Ik die de duisternis omhels, schenkt vreugde aan de aarde. Niets kan de ogen van de herinnering zo goed openen als een verhaal. Mijn herinneringen verheffen mij en voeren mij mee terwijl ik lees. In het land van de herinneringen is het altijd licht. Er...

Aaltink: er was eens… (deel 2)

25 Dec 2019, Posted by admin in boeken Op het Loo in Wierden zijn restanten van vroeg neolithische nederzettingen gevonden, grondsporen van langwerpige huizen. Ook hebben er grafheuvels gelegen in het Wierdense Loo en Hoge Hexel. Deze zijn aan het eind van de twintigste eeuw door onkunde vernietigd. Ook zijn er vroegmiddeleeuwse woningen aangetroffen in...

Ik sin nun egchen Eantersen – deel 1

25 Dec 2019, Posted by Anneke in boeken Ik vond het een leuk idee om zoveel mogelijk familienamen op te nemen met daarachter vermeld de betreffende bijnaam of huisnaam. Over vijftig jaar zullen veel van deze namen verdwenen zijn uit het spraakgebruik. Ik besef dat de opsomming niet volledig is; ook zullen er ongetwijfeld...

Ik sin nun egchen Eantersen – deel 2

25 Dec 2019, Posted by admin in boeken Als ik tevreden was geweest met alleen een opsomming van de bijnamen dan was ik snel klaar geweest. Het was echter de bedoeling een boek te maken dat meer is dan alleen die opsomming. Wie waren de mensen achter die bijnamen, wat was hun eigen...

Varen met de zomp

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken De geschiedenis van Enter wordt gemarkeerd door een aantal tijdperken: Enter als schippersdorp; Enter als ganzenhandelaarsdorp; Enter als klompenmakersdorp. In al deze periode echter was de gemengde bedrijfsvorm (landbouwveeteelt) de vaste basis van waaruit de andere bestaansvormen zich konden ontwikkelen. Reeds in een document van...

de Jacht in Twenthe

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken Toen het klimaat na de laatste ijstijd verbeterde namen de gletsjers in omvang af en heroverden flora en fauna deze gebieden. Dit maakte Twenthe vanaf ongeveer honderdvijf en dertigduizend jaar geleden weer geschikt als jachtterrein. De allereerste mensen jagen om zichzelf te kunnen voeden en...

De Ommerschans

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken De provincies Groningen, Friesland en Drenthe kennen elk een eigen ontwikkeling. Toch hebben ze, historisch bezien, veel met elkaar gemeen. Zo wisten zij zich in de middeleeuwen lang aan het landsheerlijke gezag te onttrekken en genoten zij een zelfstandige status. Toen zij in de zestiende...

De grote steden

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken In de loop van de twaalfde en vooral de dertiende eeuw kregen verscheidene plaatsen stadsrechten van de graaf. De inwoners konden daardoor zelf de openbare orde handhaven en bestuursmaatregelen (keuren) uitvaardigen. De graaf behield een zekere invloed op het bestuur van de stad. De dertiende-eeuwse...

Buitenweg Jan Willem

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken Mooie herinneringen hoeven echt niet groots te zijn. Het zijn juist de kleine gebaren, het gevoel van liefde waardoor de mooie herinneringen beklijven. Soms vervliegen herinneringen alweer zonder dat je er erg in hebt. De herinneringen aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en Indië...

Berend Botje

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken Berend Botje ging uit varen is een bekend negentiende-eeuws kinderliedje. Het liedje bestaat uit twee of drie coupletten en een latere toevoeging, die aanvankelijk als afzonderlijke liedjes of versjes hebben gecirculeerd. Oorspronkelijk was het vermoedelijk een opvoedkundig gedicht dat waarschuwde tegen leegloperij. De huidige versie is in de...

Beatfestival Kosterskoele

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken In 1967 werden in Nederland de eerste grootschalige popfestivals gehouden. Op 4 mei 1967 vond in de Houtkamphal in Doetinchem een negen uur durende Beatmarathon plaats, georganiseerd door Beatclub Shabby en Everplay. Deze festivals waren allemaal nog ‘indoor. Maar op Hemelvaarstdag 4 mei 1967 vond het...

Enterse sporen

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken Archeologen nemen het verleden van Enter onder de loep. De verwachting is groot. Ze hebben al meerdere sporen van boerderijen van zo'n duizend jaar oud gevonden. Entersen klagen steen en been over de rommel, zandbulten en de kale vlakte op het Middenplein. Ook is de...

Erve de Hofte

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken Jan Lohuis heeft veel onderzoek gedaan in het archief en hij heeft veel met zijn familieleden gepraat. Jan heeft een deel van de geschiedenis van de erven van zijn voorouders vastgelegd. Hij wilde in de eerste instantie de genealogie van zijn eigen familie onderzoeken. Al...

Ik: de leerling

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken Hospitalisatie, een begrip dat bij mij negatieve gevoelens oproept en vele associaties. Bewoners die dag in dag uit op dezelfde plaats in de huiskamer zitten, geen initiatieven meer ontplooien om iets zonder hulp van het verzorgend personeel te ondernemen. Bewoners die zich aangepast hebben aan...

Mijn boerenland

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken Enter... het dorp dat elke avond nog net werd aangeraakt door de trage avondschaduw van de Hamberg. Binnen de kom leken de door boeren opgetrokken oude boerderijen meer gegroeid dan gebouwd, meer het werk van wind en water dan het handwerk van de leemvoegers. Sommige...

n Oaln Roop

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken Wat weten we eigenlijk van de geschiedenis voor het christendom? Op school werd dat niet geleerd. Maar wat is er tegenwoordig van over gebleven? Het christendom heeft de oude oorspronkelijke religie van de bewoners van het Saksisch grondgebied vervangen. Wat heeft de midwinterhoorn te maken...

Daar komen de schutters

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken De inwoners van de kerspels of dorpen en sinds 1675 heerlijkheden waren opgesloten in een vast dagelijks patroon. Iedere dag de zorg voor het voedsel: de veldvruchten (rogge, spelt), enig hoornvee (1 of 2 koeien voor de mest op de akkertjes), het kleinvee (onder andere...

Een open boek

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken In 1933 kwam in Duitsland Adolf Hitler aan de macht. Hij was de leider van de NSDAP, die jodenhaat propageerde. De partij profiteerde van de rancune van veel Duitsers over de vernederende manier waarop Duitsland behandeld was na de Eerste Wereldoorlog. Hitler wilde van Duitsland...

Klompen en hun schepper

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken De geschiedenis van de klomp gaat terug naar de middeleeuwen. De houten sandalen werden vervangen voor een makkelijker, handiger en steviger schoen. Door de extra houten laag die onder de sandalen kwamen en de ophoging bij de hiel en wreef was het contact met de...

Tichelwaark

24 Dec 2019, Posted by admin in boeken Honderdzevenmiljard bakstenen! Dat is het totale aantal dat door de Nederlandse baksteenindustrie sinds het midden van de negentiende eeuw tot aan het einde van de Wederopbouw werd vervaardigd. Een episch aantal, waarvoor ongeveer honderdzestig miljoen kubieke meter klei werd onttrokken aan de Nederlandse bodem. Baksteen...

Twenthe het oude land – deel 1

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken In het dorp Enter ben ik geboren en daar liggen mijn eerste en scherpste herinneringen. Dochter van een Koers en een Maassen van den Brink. Daar, in de schaduw van het erve Borgerink, lag de bakkerij waar vaa en de oude Scholten (later kwam Dieks)...

Twenthe het oude land – deel 2

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Omdat ik de fantasie had dat deze verhalen enige kans gegeven mocht worden op blijvender belangstelling, zo heb ik gedacht om ze nog eens te vertellen. Een groot aantal van de teksten en tekstfragmenten is elders al eerder gepubliceerd. Ik heb er mijn eigen levensvragen...

Twenthe het oude land – deel 3

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Twenthe het oude land’ maakt deel uit van boeken waar de geschiedenis van onze streek wordt verzameld en ontsloten. Dit boek is er één van een serie van vier grote delen. Samen bevatten ze meer dan driehonderd verhalen over Twente. In 1648 is de Vrede...

Twenthe het oude land – deel 4

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken De mensen, die in het prille begin van de negentiende eeuw naar Twenthe trokken, waren zonder uitzondering arme gelukzoekers. Ze verhuurden zich als dagloners maar koesterden hun eigen onafhankelijkheid. In de Entermarke konden ze op legale dan wel illegale wijze in bezit komen van een...

De Nije meijers

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Deze kroniek van de Enterse familie Nijmeijer begint in 1720 met de geboorte van Willem Niewemeijer te Diepenheim. Het verhaal neemt de lezer vervolgens mee vanaf de oorsprong van de meijernamen door de negentiende en twintigste eeuw tot de bezwaren tegen de brug over de...

Vluchten kan niet meer

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Het kan spannend zijn om naspeuringen te doen naar een duister verleden, een donker krocht vol geheimen. De aanleiding voor dit stukje is minder mysterieus. Ik vroeg mij af waar mijn grootouders Koers waren gebleven toen hun buren aan de Hexelseweg waren gevlucht in de...

Ootmarsum het mooiste stadje van Twente

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Waarom een boekje over Ootmarsum? Ootmarsum heeft heel veel te bieden op gebied van historische gebouwen, cultuur en geschiedenis. Ootmarsum (Nedersaksisch: Oatmöske) is een stadje in Twente. Rond 1300 werden aan Ootmarsum stadsrechten verleend. Tot 2001 vormde Ootmarsum met enkele omliggende buurtschappen de gemeente Ootmarsum. In 2001 is de gemeente...

Enter op de heide

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Het verhaal gaat dat de heide die in één nacht werd omgespit, eigendom werd van de boer. Degene die, met hulp uiteraard, een stuk nieuw land bij zijn boerderij verwierf als landbouwgrond, werd de eigenaar. Zo een stuk land werd een slag genoemd. De namen...

De oude landadel Van Thij en Van Coeverden

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Het verhaal van de Heren Van Coeverden en Ten Thije is een van strijd en geweld, van aanval en verdediging, van machtshonger en vrijheidsidealen. Een verhaal dat eeuwen geleden werd geschreven in een bekende omgeving, die toch zo vreemd is. Een verhaal van mensen als...

Denekamp het dorp van mijn grootmoeder Anne

20 Mar 2019, Posted by admin in boeken Tijdens mijn onderzoek naar mijn voorouders kwam ik terecht in Denekamp waar mijn grootmoeder haar jeugd heeft doorgebracht. Het was een uitdaging om meer te weten te komen over de omstandigheden waaronder mijn voorouders hebben geleefd. Dat laatste is vaak een ingewikkelde zoektocht naar tegenwoordig...

Heerlijk Twente

12 Dec 2018, Posted by Anneke in boeken Twente wordt op tientallen plaatsen gesierd door kastelen en historische buitenhuizen. Dikwijls vormen zij de kern van een landgoed of buitenplaats, die met hun grote variatie aan historische structuren, met parken en bossen en landbouwgronden kenmerkend zijn voor de landstreek. Kastelen zijn met de kerken...

Enter uit de Kunst

08 Aug 2018, Posted by admin in boeken Kunst is een onderdeel van de cultuur in Enter. De mens kan behalve met eten, slapen, voortplanten ook met fantasie en creativiteit bezig zijn. Mensen maken mooie dingen en genieten ervan. Op ongeveer hetzelfde moment dat de prehistorische mens gereedschap begon uit te vinden begon...

De Grote Colhoopsplaatse

08 Aug 2018, Posted by admin in boeken Reizen in de tijd. Wie vindt dat niet geweldig. Deze kroniek gaat zaken die verder reiken dan het persoonlijke leven. In deze kroniek staan een aantal mooie verhalen over de familie Kolhoop. De naam Kolhoop stamt vanouds uit Wiene bij Delden. In 1475 wordt er...

Erve Effink: het Keurne spul

08 Aug 2018, Posted by admin in boeken Dit boek is een weerspiegeling van het leven van de Keurnemensen. Herinneringen zijn de essentie van deze verhalen. In dit boek staan geschreven beschrijvingen van het leven van meerdere personen. Meestal worden verhalen geschreven over kleurrijke, invloedrijke en historisch belangrijke personen. Dat geldt ook voor de...

De Esendam

08 Aug 2018, Posted by admin in boeken Er wonen honderddrieëndertig Ezendams in Enter. Ieder leven verdient een kroniek, standaard naast het pensioen. In een kroniek komen mensen aan het woord over gebeurtenissen en personen die richting, zin en betekenis hebben gegeven aan hun leven. Waarom heeft een mens geleefd zoals hij of...

Wierden, het land van mijn vader

08 Aug 2018, Posted by admin in boeken Het oude boerenleven is natuurlijk niet alleen in Wierden verdwenen, maar in heel Twente. Het was niet alleen rozengeur en maneschijn. Wel heel anders dan tegenwoordig en alles ging in een lager tempo. De tonnenman kwam wekelijks de volle pleetonnen verwisselen. Het was normaal dat...

Het Vergette Book

08 Aug 2018, Posted by admin in boeken Ik begin mijn schrijven met een woord uit de bijbel. Job sprak: ‘een mensenvrouw is kort van dagen en vol onrust’. Met andere woorden: een vrouw wordt niet oud en is rusteloos. Ik wil dit niet tegenspreken omdat het de waarheid is. In die korte...

De erven Koenderink

25 Mar 2018, Posted by admin in boeken Familiegeschiedenis, je zou er een boek over kunnen schrijven. Een van de grootste erven in Enter: het Conrading. De erven Koenderink is het ongelofelijke verhaal van een schippersfamilie die woonde aan de Dorpsstraat. In 1475 is de buurman van Conrading aan de Brandput het Duvelshus,...

Aan de Stegge – Kronieken

16 Feb 2018, Posted by admin in boeken Stamboomonderzoek doen naar de familie Aan de Stegge? De genealogie is belangrijk; de stamboom is de familiegeschiedenis. De gegevens over overleden Aan de Stegge-familieleden zijn waardevol geweest om dit boek compleet te maken. De gegevens die tijdens de zoektocht zijn gevonden bij het stamboomonderzoek, zijn...

Pastoor aan de Stegge

16 Feb 2018, Posted by admin in boeken Er is weinig bekend over de grootste reddingorganisatie van de Tweede Wereldoorlog, die de Dutch-Paris ging heten. Het was een netwerk dat ontstond nadat in 1942 Nederlandse helpers in Brussel, Parijs en langs de Frans-Zwitserse grens contact met elkaar legden. Zo ontstond er een langgerekt,...

Halifax

13 Feb 2018, Posted by Anneke in boeken Op 13 juni 1943 stortte een Halifax neer in de buurt van Ulft en Silvolde. Het verhaal van Maarten Koudijs begon met het zoeken bij Ulft met de metaaldetector, in de winter van 2014/2015. Maarten Koudijs uit Silvolde vond onderdelen van het gecrashte vliegtuig. Download

Familiekroniek Maassen van den Brink – de Velper

13 Feb 2018, Posted by Anneke in boeken Een verhaal is net zo uniek als degene die het vertelt. En de beste verhalen zijn die met een goed einde. Er is een groot aantal redenen om een familiegeschiedenis te schrijven. Ik was nieuwsgierig naar mijn afkomst en ik wil de verhalen van vroeger...

Rijssen, de kleine geschiedenis

13 Feb 2018, Posted by Anneke in boeken De meeste steden zijn gebouwd op plekken langs handelsroutes. Vooral een kruispunt van rivieren en handelswegen was handig. Dan kon je alle kanten op reizen. Zo werd Rijssen in de Middeleeuwen ook gesticht bij de kruising van de weg tussen Almelo en Deventer met de...

Barbaar in ‘t Brook

10 Dec 2015, Posted by Anneke in boeken

De diversiteit van het gebruik van de bodem door de eeuwen heen en het huidige landschap van Twente hebben hun oorsprong in verschillende geologische perioden. Tijdens het Tiras werden de zoutafzettingen gevormd en tijdens het Piloceen de zeekleiafzettingen. Het landschap zoals we dat nu kennen…

De gouw Salon

17 Feb 2015, Posted by Anneke in boeken Ik heb de Holterhoek ontdekt. Die plaatsaanduiding geeft de grenzen aan van het gebied waarvoor het waterschap in de dijkbrief van 1308 de verantwoordelijkheid kreeg. Vanaf het beekje de Hunnepe, dat ten zuiden van Deventer in de IJssel uitkwam en dat later de Dortherbeek zou...

De Schipbeek

10 Feb 2015, Posted by Anneke in boeken

Beken slingeren zich door het beekdal. Flauw aflopende, drassige oevers en hoge steilranden wisselen elkaar af in respectievelijk de binnen- en de buitenbocht van de beek. Beken zijn min of meer natuurlijke waterstromen die hun weg zoeken door de lagere delen van het landschap. In…

Twente en de Tweede Wereldoorlog

10 Feb 2015, Posted by Anneke in boeken

Aanvankelijk leek de bezetting mee te vallen, maar al snel werd duidelijk wat geen vrijheid hebben betekende. Nederlandse mannen werden gedwongen in Duitse fabrieken te werken. Ook werden mensen zonder vorm van proces opgesloten in gevangenissen en concentratiekampen. Vooral Joden werden vervolgd. De Duitse bezetter…

De zilveren stad

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Het wiel van de tijd draait rond en rond. Eeuwen komen en gaan en laten herinneringen na die sagen worden. Dan vervagen de sagen tot mythen, tot ook die allang zijn vergeten bij de wederkomst van de mens die deze verhalen schiep. Geboren onder de...

Het verloren land van Rooj

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! Rust, ruimte, stuifzand, prachtige bossen, wildsporen, uitgestrekte heidevelden, een herder met z'n schaapskudde, zacht stromende beken. Maar ook uiterwaarden en landbouw, heuvels, valleien, historische stadjes en gezellige vakantiedorpen, de Randmeren en bijzondere attracties, musea en dierenparken. Wandelen over...

Het Veluwemassief

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Ik zie, ik zie wat jij niet ziet! Rust, ruimte, stuifzand, prachtige bossen, wildsporen, uitgestrekte heidevelden, een herder met z'n schaapskudde, zacht stromende beken. Maar ook uiterwaarden en landbouw, heuvels, valleien, historische stadjes en gezellige vakantiedorpen, de Randmeren en bijzondere attracties, musea en dierenparken. Wandelen over essen,...

De Twentse edelen

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Hoe komen we aan havezathen? Hoe komen we aan adel? Wat heeft de katholieke kerk ermee te maken? De geschiedenis laat zien dat de ene havezathe na de andere is verdwenen, vooral in de negentiende eeuw. Ook dat het ene adellijke geslacht na het andere...

Twente en de Tachtigjarige Oorlog

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Het conflict tussen de Nederlanden en het Spaanse Rijk duurde van 1568 tot 1648. De Tachtigjarige Oorlog gaat over het militaire raadsel van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Toen in 1568 in de Nederlandse gewesten een opstand uitbrak tegen de Spaanse koning, was niet te...

De verdwenen stammen

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Lang was de geschiedenis van het joodse volk er één van verbanning en vervolging. Joden vestigden zich daarom overal ter wereld, Zo'n ontwortelde cultuur vindt troost in verhalen, zeker als die gaan over hereniging en de terugkeer naar het land der vaderen. De legende van...

De Regge van bron tot monding

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken De klamme Noordzeemist waait in mijn gezicht, het regent niet, toch regent het. Vanuit de zee waait de nachtwind naar het oosten over de enorme Hamberg, rivier Rechen (de Regge), de kronkelige doolhof van brede en smalle waterlopen waarvan sommige waren dichtgegroeid met riet. Uitgestrekte...

Twente, het oude land

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Twente (Nedersaksisch: Tweante, Twente) is een landstreek in het oosten van Nederland, die het oostelijke deel van de provincie Overijssel omvat, evenals het tot Gelderland behorende Rietmolen. De bewoners heten Twentenaren of (informeel) Tukkers. In het westen en noorden grenst het aan de eveneens Overijsselse...

Twente en de Grote Oorlog

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken In augustus 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, een gebeurtenis die wereldwijd herdacht zal worden. Een van de slechts twaalf neutrale landen tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland. Het ligt om die reden voor de hand te veronderstellen dat wij...

De wereld van Stad en Ommelanden

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Aan de randen van de aardschijf, ver van de beschaafde wereld, lag de loodgrijze zee van het noorden. De zee was wreed. De golven vol watermonsters, konden oprijzen als bergen. Nevels kwamen en gingen als spookbeelden, soms stolde het water tot ijs, en vaak heerste...

Twente integreert

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Ik wil voor Twente een antwoord geven op de vraag welke groepen niet-westerse allochtonen in Twente wonen. En ik will weten of de mensen van niet-westerse allochtone afkomst streven naar integratie of assimilatie. Serieus ruziemaken over wie de schaar het laatst gehad heeft en hem...

Ik, barbaar

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Een vrouwelijke, wij noemen haar Johanna. En zijn zo blij met haar, zo blij. Weldra komt het licht, de kleuren en de draden. Het nestelt zich in hoofd en hart. Voorhoofd en de nek zijn open. De suiker als raketten in de baan gebracht. download

De grote geschiedenis van Twente

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Er is de afgelopen twee eeuwen bijzonder veel stedenschoon verloren gegaan. Door industrialisatie en het verkeer, door beschietingen en bombardementen, vaak ook enkel door botheid, onbenul en dorpspolitiek. Tegelijkertijd is er, zeker de laatste eeuw, een krachtige tegenstroom ontstaan. Overal heeft men oog gekregen voor...

Enter, het gedroomde land

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Ik wil u meenemen naar een streek waar de tijd maar moeilijk vat op lijkt te krijgen. Op zoek naar die wispelturige verleidster: het avontuur. Niemand weet meer precies waar de droom ontstond, de droom die uiteindelijk de steen zou worden en die nu alweer...

Dagboek van een barbaar

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Ik weet niet waarom ik mijn portret wil maken. Ik ken mezelf nauwelijks. Als er alleen sprake was van het uiterlijk, hoefde ik maar voor een spiegel te gaan zitten om mezelf nauwgezet te beschrijven. Maar er bestaan geen spiegels voor ons binnenste. Ik begin...

Het coulisselandschap van Twente

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Geologisch is Twente een van de interessantste gebieden van Nederland. Er komen aardlagen uit verschillende perioden op een vrij klein gebied aan de oppervlakte. Bij Losser bevindt zich een open steengroeve. Hengelo en Boekelo hebben zoutwinning. Een coulisselandschap is een halfopen landschap dat door de...

De saga van Bergen

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Het is een bekend beeld; aan tafel in een doorsnee doorzonwoning bekijk ik het fotoboek ‘O ja, dat was Bergen’. Ik herinner me weer het leven van toen. De werklui op straat en de marktkooplieden met hun luide roep. De keien in de straat, de...

Ik barbaar altijd verder

19 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Mijn liefde reist met je mee en blijft als een engel bij je we tuimelen naar binnen naar de nieuwe grenzen van het platteland. download

De alde dyk

13 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Friesland [frislɑnt] Fries en officieel: Fryslân is een provincie in het noorden van Nederland. Friesland telt 647.239 inwoners (30 september 2012). De hoofdstad is Leeuwarden. Zowel het Fries als het Nederlands heeft in de provincie de status van bestuurstaal. In het oosten wordt Fryslân begrensd...

De kronieken van het Nieuwe Land

13 Aug 2014, Posted by Anneke in boeken Een bijzondere gebeurtenis van nationaal belang was de afsluiting van de Zuiderzee. Reeds in 1882 presenteerde ingenieur C. Lely zijn plannen die voorzagen in de drooglegging van de binnenzee. In de troonrede van 1913 sprak koningin Wilhelmina: ‘Ik acht de tijd gekomen om de afsluiting...