Boeken

Ik sin nun echen Eantersen

13 Feb 2018, Posted by Anneke in boeken

Je bent Enterse omdat je er vandaan komt. Het heeft niets te maken met taal want daar hebben we er al genoeg van. Het kan evenmin een kwestie van godsdienst zijn. Het komt ook niet door het bloed. Het komt niet door het ras. Het heeft alles te maken met de Regge, de zandkopjes, de beken, de voorde, de stuwen. Andere mensen leren hun kinderen op school geschiedenis om ze vaderlandsliefde bij te brengen.

Ik neem mijn kinderen mee naar de Regge, de voorde, de stuw en de zandweggetjes. Ik vond het een leuk idee om zoveel mogelijk familienamen op te nemen met daarachter vermeld de betreffende bijnaam of huisnaam. Over vijftig jaar zullen veel van deze namen verdwenen zijn uit het spraakgebruik. Het besef groeide dat bijnamen al snel geschiedenis zouden zijn. Voor die tijd dient het vast gelegd te zijn. En je moet snel zijn, want de mensen bij wie je moet zijn hebben niet het eeuwige leven. Voordat je het weet kan niemand meer iets vertellen over dit stukje geschiedenis. Er zijn ook anekdotes van verschillende personen en fotomateriaal. Zo gaan de personen ook leven voor de mensen die hen niet hebben gekend en nooit zullen leren kennen. Het doel van dit boek is een stuk cultuurhistorie voor het nageslacht bewaren.