Ik die de duisternis omhels, schenkt vreugde aan de aarde. Niets kan de ogen van de herinnering zo goed openen als een verhaal. Mijn herinneringen verheffen mij en voeren mij mee terwijl ik lees. In het land van de herinneringen is het altijd licht. Er is een niet gevonden deur en toen ik hem vond en openmaakte, zag ik veel verdriet. O verdwenen en door de wind beklaagde geest, kom weer terug!

Het gevoel dat ik iets ongelooflijk belangrijks doe, iets voor de toekomst. De wereld zal veranderen. Ik breng u de geschiedenis van het verdwenen geslacht Aaltink. Aaltink werd Koers genoemd. Mijn voorouders wiens verhalen al lang waren vergeten.

Ik ga terug naar het verleden, naar de tijden van mijn voorouders Aaltink. Er waren geen familienamen, de mensen kregen een voornaam en de tweede naam was de voornaam van de vader. Aalder Willemszoon, Hendrik Aalderszoon, Court, Janszoon.. De dominees die de doopboeken bijhielden schreven vaak de namen zoals ze die hoorden. Een identiteitsbewijs was nog niet uitgevonden. Aaltink, Altink, Alink, Jalink, van Aaltink naar Koers. Hendrickjen is de dochter van Coert, ze was getrouwd met Willem Lamberts. Tussen 1696 en 1701 werd hun vijfde kind Coert geboren. In 1818 was Egbert Koers eigenaar van het erve Zenderink. Hij was de zoon van Berend Koers en Jenneken Zenderink. Egbert was getrouwd met Hendrika Wolters. Vrouwen van Aaltink (Koers) trouwden met mannen uit de buurt, zoals Beverdam, Dasselaar, Geerlink, Waalderink, Morsink, Zenderink, Van Buuren, Assink, Klein Nagelvoort. Koers is een afgeleide van de voornaam Coertsen of Koertsen. Koers betekent uitkijker. Het werkwoord is koeren. Uitkijken bij een kasteel of een tol. NGK is de Nederduits Gereformeerde Kerk, de voorloper van de Hervormde Kerk. NH is de Nederlands Hervormde Kerk. De familienaam Aaltink is een Twentse familienaam. De naam is een afgeleide van Aalder van het Huis Altink. De naam werd dus op verschillende manieren geschreven, Aelerdinck, Aaltink en ook Aeltinck, Alting. Koers is een voornaam die een achternaam werd. Koers Aaltink dus. Onze voorouders vonden het niet zo belangrijk hoe de naam werd geschreven. Velen dachten dat het tijdelijk was toen ze na 1800 verplicht werden een achternaam te kiezen.

download