Tussen 1980 en 2004 is het aantal agrarische bedrijven in Nederland sterk gedaald. In 1980 waren er 144.994 landbouwbedrijven, daarvan waren er in 2004 nog 83.885 over. Ook het aantal mensen werkzaam in de landbouw is gedurende die jaren sterk afgenomen: van 265.467 in 1980 tot 167.824 in 2004. Het grootste akkerbouwbedrijf  in Nederland is de maatschap Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder uit het Zeeuwse Wilhelminadorp met 1880 hectare grond, waarvan 1300 hectare landbouwgrond. Een van de grootste veeteeltbedrijven ligt in het Limburgse Vredepeel, waar 1200 koeien melk geven. Varkenshouder Van Genugten in Best heeft ruim 33.000 varkens. De grootste pluimveehouder was Van Deurzen uit Groesbeek met 300.000 kippen. Na jarenlange procedures door omwonenden en de milieubeweging werd dit bedrijf uiteindelijk gesloten.

Minister Schouten wilde dat 2019 het jaar van de kringlooplandbouw werd, maar het werd het jaar van de boerenprotesten. Dat is de schuld van de banken en veevoerbedrijven. Maar de boeren laten zich verleiden door de ‘erfbetreders’: de grote jongens als Friesland Campina, veevoederbedrijven, banken en andere bedrijven. Die naaien de boeren alsmaar op, met de boodschap dat ze moeten uitbreiden. Anders zouden de boeren het niet redden, zo wordt ze voorgehouden. Leveranciers, banken en handelaren faciliteren allemaal dat de boeren naar Den Haag gaan. Ze regelen bijvoorbeeld gratis bussen voor ze.

De versplintering in de boerenwereld is compleet, met de recente breuk bij Farmers Defence Force en de oprichting van ‘Boerenraad.’

Op verschillende plekken in het land is het alweer vast gelopen door boerenprotest. De politie deelde bekeuringen uit in de Wijkertunnel. Gisteravond nog was het raak in Den Haag waar boeren op het Binnenhof actievoerden. En ook de toon van vooral actiegroep Farmers Defence Force is hard met vergelijkingen met joden in de Tweede Wereldoorlog. 

Dat terwijl er toch gisteren een principe-akkoord is gesloten tussen kabinet en land- en tuinbouworganisaties. Daarin is onder meer afgesproken dat boeren niet gedwongen worden hun bedrijf te verkopen en te stoppen. Is het nu niet eens tijd dat de boeren pas op de plaats maken? Overspelen de boeren nu met de acties hun hand?

Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat driekwart van de boeren ontkent dat er überhaupt een stikstofprobleem is, en vooral jonge boeren worden steeds radicaler.

download