Het zou een eindeloos werk zijn om de laaghartigheid, zorgen en narigheid te onderzoeken die vrouwen te lijden hebben gehad. Dat kwam omdat de heersende mening wil dat ze eerder geschapen zijn om te voelen, dan om te redeneren. En dat alle macht die ze verkrijgen de vrucht moet zijn van hun charme en zwakheden

Gedwongen huwelijken maken vrouwen voor het leven ongelukkig en bederven hen bovendien zedelijk. Ze worden daardoor gedwongen tot hypocrisie en overspel. Geen geluk voor vrouwen dus, maar narigheid, gebreken en ‘voor het leven ongelukkig’ zijn. Dat was wat veel vrouwen in die tijd meemaakten.

De strijdsters voor het vrouwenkiesrecht hadden het niet gemakkelijk. Ze werden door mannen belachelijk gemaakt. Er werden argumenten bedacht om te bewijzen dat vrouwen niet geschikt waren om te kiezen voor volksvertegenwoordigers in het landsbestuur.

Vandaag de dag is emancipatie niet iets vanzelfsprekends dat ondergaan wordt maar waar veelal naar gestreefd wordt. Martin Luther King is een bekend voorbeeld van een persoon die streefde naar emancipatie van de Afro-Amerikanen. Daarnaast kwam er rond de twintigste eeuw een opkomende beweging die streefde naar emancipatie van de vrouwen. Deze vrouwenemancipatie bereikte zijn hoogtepunt in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw.

download