Toen het klimaat na de laatste ijstijd verbeterde namen de gletsjers in omvang af en heroverden flora en fauna deze gebieden. Dit maakte Twenthe vanaf ongeveer honderdvijf en dertigduizend jaar geleden weer geschikt als jachtterrein. De allereerste mensen jagen om zichzelf te kunnen voeden en te beschermen. Een prooi dient niet alleen als maaltijd, maar onze voorouders maken er bijvoorbeeld ook kleding, gereedschap of muziekinstrumenten van. Tegenwoordig is jagen om te kunnen overleven niet meer nodig. Toch zijn er nog jagers in Nederland: wel zevenentwintigduizend, waaronder enkele leden van de koninklijke familie. Dat is niet zo gek, want generaties lang is jagen al een hobby van de gegoede klasse. Vroeger was jagen voor mannen die veel geld en tijd hebben al een vorm van vermaak. Een leeuwenkop als hoofddeksel zorgt in die tijd dan ook voor veel aanzien.

Wij kunnen weliswaar geen aanspraak maken op oude, geïllustreerde handschriften, maar hebben wel middeleeuwse liederen waarin de jacht bezongen wordt. Ook weten we bijzonderheden over oude jachtrechten en jachtwetten, die in de archieven bewaard zijn gebleven. Bijvoorbeeld dat de bisschop van Utrecht, Baldric, in 944 van graaf Otto I van Gelre het ’foreestrecht’ in Vollenhove en Drenthe krijgt. Dat betekent dat Baldric daar mag jagen en bomen mag kappen. Graaf Floris IV koopt in 1229 een landhuis met een meertje en bos in Den Haag, zodat hij van daaruit kan jagen. Het meertje bestaat nog: de Hofvijver. Zijn kleinzoon, de bekende Floris V, is ook een groot liefhebber van jagen. Als hij in 1296 door edellieden wordt vermoord, is dat dan ook tijdens de valkenjacht.

download