Hoe komen we aan havezathen? Hoe komen we aan adel? Wat heeft de katholieke kerk ermee te maken? De geschiedenis laat zien dat de ene havezathe na de andere is verdwenen, vooral in de negentiende eeuw. Ook dat het ene adellijke geslacht na het andere is uitgestorven. De wordingsgeschiedenis van al die havezathen laat zich niet zo duidelijk zien. Toch is men geïnteresseerd in een antwoord op deze vraag hoe we aan deze stand zijn gekomen en hoe de personen, die tot deze stand gerekend worden aan hun bezittingen kwamen. Het woord adel komt van een oud woord dat gebruikt werd voor mensen die behoorden tot de zogenaamde geboorteadel. Zij werden ook wel edlingi genoemd. Daarnaast was er een stand of klasse van de frilingi. Beide begrippen worden gehanteerd ten tijde van de Saksische geschiedschrijving.

download