Het wiel van de tijd draait rond en rond. Eeuwen komen en gaan en laten herinneringen na die sagen worden. Dan vervagen de sagen tot mythen, tot ook die allang zijn vergeten bij de wederkomst van de mens die deze verhalen schiep. Geboren onder de altijd bewolkte hemel blies de wind naar het oosten, woei over de duinen die de kust voor de zee vormden. De wind was niet het begin, de tijd kent geen begin en de wenteling van de aarde om de zon kent geen einde. En aldus geschiedde het in die dagen, zoals het eerder was geschied en wederom zou geschieden, dat het licht opging over het land en de harten verlichtte van de mensen en het groen deed opbloeien en de hoop werd geboren. En de mensen riepen luid tot de schepper en zeiden: ‘O, licht der hemelen, licht der wereld, zij die is beloofd is geboren. Laat haar weer rijden op de winden des tijds’.

Dit is een boek over de drie waarden: Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en over Schoonhoven. Schoonhoven, een stadje aan de rivier, knooppunt van de drie waarden, maar vooral zilverstad. Opgedragen aan mijn kleinkinderen Milo en Joa. Een herinnering aan de tijd dat hun vader er woonde bij zijn vader. En ook voor Danny, die haar broers moet missen, en nog steeds in Schoonhoven woont. Schoonhoven, een gewone kleine stad waar mensen wonen, werken, studeren en plezier hebben. Een leefstad, waar geboren worden en doodgaan nog met menselijke maat gemeten worden. Een stad met karakter, met verhalen van vroeger en nu. Oud, maar niet altijd even wijs. Vol historie en toch nooit saai. Een stad die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw twee van haar inwoners inspireerde tot een lied, een lied voor de stad Schoonhoven. Ik wens u veel leesplezier tijdens de reis door Schoonhoven en de drie waarden.

download