Jan Lohuis heeft veel onderzoek gedaan in het archief en hij heeft veel met zijn familieleden gepraat. Jan heeft een deel van de geschiedenis van de erven van zijn voorouders vastgelegd. Hij wilde in de eerste instantie de genealogie van zijn eigen familie onderzoeken. Al snel kwam hij tot de ontdekking dat er nog veel meer Lohuizen zijn. Hij heeft zoveel mogelijk de originele spellingswijze overgenomen. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van het boek ‘Langs het levenspad van onze voorouders’ van Jan Lohuis om een leuk boek te maken over het erve de Höfte en de directe omgeving. Ook Gerrit Jan Eshuis uit Almelo schreef over de boerderijen langs de Regge. Ik neem u mee naar verdwenen eeuwen waar in 1602 Roleff ten Loehuiss woonde op het erve Lohuis en er recht werd gesproken op erve ’t Loos terwijl aan de galg de criminelen als voorbeeld bungelden. De geschiedenis is een stuk ingewikkelder dan een lijst met militaire veldtochten. Het uitgangspunt van dit boek is de marke Notter en het erve de Höfte dat later erve ’t Loos (Lohuis) werd genoemd. G.J. Eshuis noemt het erve Wessels erve Luttike Sudena. Het Verpondingsregister van 1601 noemt het erve Smeijers erve Luttike Sudena en erve Wessels de hof Sudena. De pachter van Luttike Sudena in 1601 was Hans Meijer. De pachter van erve hof Sudena in 1601 was Hans Wessels. Ik denk dat beide erven bouwhuizen waren van het kasteel Sudena.

download