Hendrik Freriks is de oudst bekende Freriks uit Enter. Hij is geboren omstreeks 1630. Zijn ouders worden niet vermeld in de genealogie. Zijn vader werd Frederik genoemd. Hendrik is getrouwd met Maria van Hengeloe. Ze waren lidmaten van de Nederduits Gereformeerde Kerk. De kerk stond op de plaats waar nu de hervormde kerk aan de Dorpsstraat staat. Toen in 1709 de Nederduits Gereformeerde Kerk overging naar de hervormde kerk is de familie Freriksen lid geworden van de rooms-katholieke kerk. Hun kinderen werden in Rijssen gedoopt omdat er in Enter geen rooms katholieke kerk was. De kapel van Huis Hardenberg was immers in de Spaanse tijd vernield. Er was een schuilkerk maar daar mochten geen kinderen worden gedoopt. Nadat de Fransen de machthebbers waren werd er een rooms katholieke kerk gebouwd door het ministerie van Waterstaat. Maria bid elke dag trouw mee met de Engel des Heren. Hendrikus Freriksen woonde in 1900 bij de rooms katholieke kerk te Enter. Het gezin verhuist op 17 februari 1912 naar de Hoogenkamp te Goor. De bijnaam in Goor is ’n Schol.

In hun tijd wilden jongeren niet massaal van geslacht veranderen. Waarom willen jongeren tegenwoordig van geslacht veranderen? Gewoon omdat het kan. Sinds die tijd waren er omwentelingen, hongersnood, oorlog en vrede, allerlei veranderingen in hun buurt. Er wervelden krachten om hen heen die ze niet konden zien. Ze dwaalden over de slagvelden, verdwaald in een eindeloze nachtmerrie van de oorlog. Gerrardus (Gerrit) Vreriksen (geboren omstreeks 1780) werd ook wel Uub genoemd. Toen hij oud was werd hij de Oal Uub genoemd. Jannes Freriks, de zoon van Gerrit Vreriksen werd Kaaks genoemd, en niet zoals zijn vader Oal Uub. Zijn naam verandert van Vreriksen in Freriksen. Hij woonde Zuiderstraat 35 te Enter. Bernardus uit het jaar 1807 werd Feriksen genoemd en hij was van Oal Uub’n. twee van de vele bijnamen van Freriks, Vreriksen of Freriksen. Bijnamen voor Freriksen zijn Woss, Poppen, Snieder, Geerds. Kaaks, Oal Uub’n. Omdat de oudste zoon de boerderij met opstallen en land erfde vertrokken de andere zonen naar elders, zoals bv Haarlemmermeer, Ambt Delden, Goor en Elsen.

Luister naar me, fluistert Maria van Hengeloe. En de wind lispelt in de kruin van de oude kastanjeboom. Stel je voor dat Maria geboren werd op 12 mei 2020. Het meisje heeft een telefoon in haar hand en controleert of er gereageerd is op haar foto op instagram. Maria was nog net op tijd om de ogen van Hendrik te sluiten. Het mysterie van het bestaan; ze was in staat om het te doorgronden. Godzijdank, we wonen nog in Enter. Maria droomde dat zij de schrijver van dit boek was. In mijn hoofd kan ik haar zien, de boerenvrouw uit het jaar 1650. In een tel was het voorbij, het vel werd slap en droog, geen tanden meer in de mond. Haar haar werd zo dun, de handen krom van de reuma. Het voelde aan of ze was opgebrand. In een enkele nacht totaal verdwenen.

download