Geologisch is Twente een van de interessantste gebieden van Nederland. Er komen aardlagen uit verschillende perioden op een vrij klein gebied aan de oppervlakte. Bij Losser bevindt zich een open steengroeve. Hengelo en Boekelo hebben zoutwinning. Een coulisselandschap is een halfopen landschap dat door de beplanting en bebouwing het karakter van een toneel met coulissen heeft. De beplantingen bestaan vooral uit houtwallen en heggen. Tijdens een gang door een coulisselandschap ziet men hierachter landschapselementen verdwijnen en even later weer verschijnen.

Hier op het stadsland zijn het vooral heggen bestaand uit de meidoorn. Vroeger gebruikte men deze heggen om weilanden af te bakenen om het vee binnen de weide te houden en roofdieren juist erbuiten. Soms werd zo’n heg ook gebruikt om juist landbouwgrond te beschermen tegen grazers. De heg is voor veel vogels en kleine knaagdieren erg belangrijk. Ze kunnen zich er veilig in verstoppen, nestelen of het kan gebruikt worden als een veilige route om van de ene kant van het veld naar het andere kant te komen. Roofvogels gebruiken de heg om van daaruit te jagen. Willen we echt de wolf terug. Is daar ruimte voor? De wolf die zoveel dodelijke slachtoffers maakte?

download