Ik vond het een leuk idee om zoveel mogelijk familienamen op te nemen met daarachter vermeld de betreffende bijnaam of huisnaam. Over vijftig jaar zullen veel van deze namen verdwenen zijn uit het spraakgebruik. Ik besef dat de opsomming niet volledig is; ook zullen er ongetwijfeld fouten inzitten. In een aantal gevallen is een korte uitleg gegeven hoe de betreffende bijnaam tot stand kwam. Dit boek kon tot stand komen omdat Benny Slagers en Engelbert ter Haar de namen en bijnamen hebben verzameld en op papier gezet. Het besef groeide dat bijnamen al snel geschiedenis zouden zijn. Voor die tijd dient het vast gelegd te zijn. En je moet snel zijn, want de mensen bij wie je moet zijn hebben niet het eeuwige leven. Voordat je het weet kan niemand meer iets vertellen over dit stukje geschiedenis. Er zijn ook anekdotes van verschillende personen en fotomateriaal. Zo gaan de personen ook leven voor de mensen die hen niet hebben gekend en nooit zullen leren kennen. Het doel van dit boek is een stuk cultuurhistorie voor het nageslacht bewaren.

download 1A
download 1B