In de lokale democratie is duidelijk het gebrek aan vertrouwen van het lokale bestuur in de burger. Kunnen burgers wel omgaan met grote vraagstukken, vraagt men zich af. De inwoners krijgen wel zeggenschap over hun straat of krijgen kleine (rest)budgetten voor een buurtbarbecue. Maar als het over grote vraagstukken gaat staat het lokale bestuur liever zelf aan het roer. Er zijn heel veel vragen die het bestuur en de raad niet aan de bevolking wil voorleggen, omdat het mogelijke antwoord hen niet bevalt.

Gemeenteraden dus vinden doorgaans dat bewoners alleen iets mogen zeggen over hun eigen buurt. Dat is een hele regenteske manier van kijken naar de burgers. De democratie is niet van de raadsleden en het bestuur. Bovendien is het een onterechte aanname dat burgers er niet over kunnen meedenken. Burgers maken zich wel degelijk druk over grotere, internationale kwesties zoals Europa of het milieu. 

Als je de mening van burgers negeert creëer je een voedingsbodem voor populisme.

De  inspraak van burgers wordt als een moetje gezien en daadwerkelijke zeggenschap en eigenaarschap van burgers blijft vaak uit. De overheid moet haar bemoeienis met burgerinitiatieven zo veel mogelijk beperken.

De overheid zijn wij allemaal. Het bestuur en de raadsleden worden door ons betaald en het is een arrogante houding van de plucheplakkers. Wij bepalen met z’n allen wat we met ons gemeenschappelijke geld doen. Burgerinitiatieven zijn zeer waardevol. Daar moet ook geld naartoe gaan.

Met geld maak je initiatieven belangrijk. Mensen komen van onderop met initiatieven en de gemeente komt van bovenaf met initiatieven. Het geld dat nodig is voor de projecten van de gemeente staat keurig in de begroting. Waarom worden burgerinitiatieven niet opgenomen in die begroting?

Autoritaire mensen met macht zijn vaak erg doel- en actiegericht. Beslissingen zijn snel genomen en knopen zo doorgehakt. Ze zijn minder geremd, nemen meer risico en wat ze in hun hoofd hebben doen ze. Ze overschatten zichzelf nogal eens.

Als politicus en beleidsmaker moet je je uiterste best doen om die macht op een ethische manier te gebruiken. Maar wees als dominante leider gewaarschuwd. Macht kan verkeer uitpakken.

download