Er woonde een Ten Kattelaar aan de Kattelaarsdijk, de Zuiderdwarsweg, de Zuiderstraat, de Langevoortsweg en de Goorseweg. Nu woont Marinus aan de Wierdenseweg en Erik aan de Zuiderstraat. De boerengeslachten, welke in Enterbroek hebben gewoond, kwamen daardoor meermalen met het dorp Enter in aanraking. De familie Ten Kattelaar heeft invloed uitgeoefend en behoren in de eerste plaats genoemd te worden. De jongste dochter van Hendrik van ’t Groot Cattelaar is Janna. Zij trouwt op 14 juli 1765 met Jan Jannissen Harmsel uit Enter. Ze erven het erve Kattelaar en op 20 juli 1806 maakt Jan Harmsel een testament waarin hij het erve Kattelaar vermaakt aan zijn zoon Jannes. Het erve Kattelaar was voorgoed verdwenen uit de geschiedenis van Ten Kattelaar. Alhoewel Harmsel zich ook Kattelaar noemde Het kasteel aan de Kattelaarsdijk wordt Cattelaer genoemd. Dat is een verbastering van Kettelaar. Kettelaar was de heer van de burcht te Lage en was eigenaar van het landgoed te Enterbroek. Daar zijn ook de namen Katteler, Ten Kattelaar en Kattelaar van afgeleid. In de verkoopacte van Binnengaait staan erve Kattelaar en Huis Kettelaar afzonderlijk genoemd.

download