Het verhaal van de Heren Van Coeverden en Ten Thije is een van strijd en geweld, van aanval en verdediging, van machtshonger en vrijheidsidealen. Een verhaal dat eeuwen geleden werd geschreven in een bekende omgeving, die toch zo vreemd is. Een verhaal van mensen als schimmen, nooit door ons gezien en slechts voor een deel door ons begrepen.

Wat weten we eigenlijk van hen? Hoe zagen ze eruit, hoe leefden ze, hoe was hun verhouding tot de mensen. Veel van dit alles zullen we nooit weten. Een ding is zeker, ze waren vertegenwoordigers van hun tijd. Rudolf en Reinoud Van Coeverden waren voorbeelden van de oude middeleeuwse adel. Vol tegenstellingen, gewelddadig en vroom, zelfzuchtig en opofferend, partijdig en rechtvaardig. Niets menselijks was hun vreemd.

Dit boek is opgedragen aan Luuk Ten Thije uit Goor die niets van zijn voorgeschiedenis wist en er in de laatste jaren van zijn leven ook geen belangstelling voor had.

download