Er is weinig bekend over de grootste reddingorganisatie van de Tweede Wereldoorlog, die de Dutch-Paris ging heten. Het was een netwerk dat ontstond nadat in 1942 Nederlandse helpers in Brussel, Parijs en langs de Frans-Zwitserse grens contact met elkaar legden. Zo ontstond er een langgerekt, illegaal helpnetwerk met een ontsnappingsroute naar Zwitserland en Spanje. Dit boekje geeft deze ‘gewone’ helden een naam en een gezicht, met name pastoor Jan Aan de Stegge. Het is tot stand gekomen op initiatief van Henk Aan de Stegge en Anneke Koers.