Wat weten we eigenlijk van de geschiedenis voor het christendom? Op school werd dat niet geleerd. Maar wat is er tegenwoordig van over gebleven? Het christendom heeft de oude oorspronkelijke religie van de bewoners van het Saksisch grondgebied vervangen. Wat heeft de midwinterhoorn te maken met de oude natuurgodsdienst? En hebben kerst en pasen nog elementen van toen? Is sinterklaas de oude Odin? Is de schimmel Sleipnir en zijn de raven vervangen door de zwarte pieten? Denken aan mijn voorouders roept veel vragen op. Het is de moeite waard te lezen over onze voorouders. Hoe beleefden hun de wereld om zich heen? Zijn wij, inwoners van Twenthe, afstammelingen van de Saksen of zijn we de afstammelingen van de Vikingen? Ik denk dat voor beiden wat te zeggen is. De mannen uit de Edda zouden zo uit Enter kunnen komen. Jammer dat het oude landschap is verdwenen. Daarin komen veel emoties waar we over lezen tot uitdrukking. Tegenwoordig hoef je niet meer bang te zijn in het donker. Het wilde heir werd in heel Europa belangrijk gevonden en heeft verklaringen uit diverse landen in Europa. Odin, de oppergod, zou de aanvoerder zijn. Ook aan Vrouw Holle werd die rol toebedacht. Cato Elderink uit Enschede weet echter hoe het zit. Ze vertel erover in haar boek ‘Oet et laand van aleer’. Ook in dit boek kunt u er over lezen. We kunnen nu glimlachen over het vroegere geloof in witte wieven, heksen, spoken, donderbijlen, betoverde dieren en andere informatie die uit schriftelijke bronnen of uit opgetekende volksverhalen naar voren komt. Maar is dat niet veel te gemakkelijk? Wat is eigenlijk het verhaal achter deze opvattingen? Uit onderzoek kwam naar voren dat veel verhalen een belangrijke rol speelden om angsten een plek te geven en daar mee om te kunnen gaan. Het reguliere geloof in God al of niet inclusief (bescherm)heiligen bood blijkbaar niet genoeg veiligheid of uitleg om bepaalde gebeurtenissen in het dagelijks leven te verklaren. Veel verhalen hielpen om belangrijke gebeurtenissen in het dagelijks leven duidelijk te maken.

download