De geschiedenis van de klomp gaat terug naar de middeleeuwen. De houten sandalen werden vervangen voor een makkelijker, handiger en steviger schoen. Door de extra houten laag die onder de sandalen kwamen en de ophoging bij de hiel en wreef was het contact met de modderige straten tot een minimum gebracht. De sandalen werden toen in een klomp gelegd om later samen te gaan met de klomp. De klomp werd in de vijftiende eeuw erg populair, toen ontdekte men dat de klomp ook uit één stuk hout gemaakt kon worden, wat de stevigheid een stuk verbeterde. De klomp kwam in alle soorten en maten, meestal met een punt vorm maar later de wat meer bekende ronde vorm.

Vanaf het begin van de zestiende eeuw gingen de Nederlanders steeds meer klompen dragen. De klomp dankte zijn populariteit vooral aan de geschiktheid in het, vaak natte, Nederlandse klimaat. In het begin van de twintigste eeuw was de vraag naar klompen erg groot. Sindsdien is de afzet teruggelopen. Echter vanaf de jaren zestig nam de populariteit van de klomp weer toe. De klompen werden gemaakt van gekapte wilgen en populieren.

Men kon aan de klompen zien uit welk gedeelte van het land de mensen kwamen. Vroeger had elke streek zijn eigen klomp. Met het verdwijnen van de klompenmakers verdwenen ook de streekklompen. Het klompenmakersvak ging over van vader op zoon, anderen gingen in de leer bij een baas. Renatus van Angers uit Frankrijk is de patroonheilige van de klompenmakers.

Het beroep klompenmaker komt tegenwoordig bijna niet meer voor. Het lopen op klompen is voor iemand die dat nog nooit gedaan heeft een aparte ervaring, omdat het bij iedere stap lijkt of dat de klomp uitgaat. Echte klompenlopers krommen de tenen dan ook bij iedere stap om de klomp vast te houden. Ook kunnen klompen zeer doen aan de voeten, als iemand nog nooit klompen gedragen heeft. Klompen zijn vooral geliefd binnen bepaalde beroepen, omdat klompen makkelijk te dragen zijn. Vooral boeren en loonwerkers dragen over het algemeen graag klompen, omdat klompen makkelijk zijn. Boeren en loonwerkers moeten over het algemeen heel vaak hun schoeisel uitrekken en aantrekken, omdat ze veel door de modder lopen. Tegenwoordig moeten klompen in de meeste gevallen gezien worden als souvenir, die te koop zijn binnen zogenaamde souvenirwinkels. Het zijn vooral toeristen die klompen kopen als souvenir.

download