Omdat ik de fantasie had dat deze verhalen enige kans gegeven mocht worden op blijvender belangstelling, zo heb ik gedacht om ze nog eens te vertellen. Een groot aantal van de teksten en tekstfragmenten is elders al eerder gepubliceerd. Ik heb er mijn eigen levensvragen in verwerkt. Ik was niet opzettelijk rückwärtig (achterwaarts) maar door toon en thematiek zal ik waarschijnlijk wel als zodanig gekwalificeerd worden. Drang naar liefde en de drang naar identiteit leveren altijd de beste verhalen op. Terwijl een liefdesverhaal van alle tijden is, zal een verhaal over de speurtocht naar het verleden met de jaren altijd het najagen van een hersenschim lijken.

download