Twenthe het oude land’ maakt deel uit van boeken waar de geschiedenis van onze streek wordt verzameld en ontsloten. Dit boek is er één van een serie van vier grote delen. Samen bevatten ze meer dan driehonderd verhalen over Twente. In 1648 is de Vrede van Munster gesloten en is er gekozen voor de Reformatie. Roomskatholieke kerkgebouwen werden door de protestanten overgenomen; kerkzilver gestolen of in beslag genomen en vele geestelijken zijn uit Twente gevlucht. Eeuwen geleden werd er gevochten bij Saasveld. Kasteel Saterslo werd belegerd door de bisschop van Utrecht.

download