Een verslavingsprobleem heeft niet alleen gevolgen voor de verslaafde zelf, het beïnvloedt ook de levens van anderen. Ik maakte mij zorgen en voelde mij vaak machteloos. Mijn leven had te lijden onder het gebruik van mijn dierbaren.

Hoewel het leed van de honderdduizenden mantelzorgers van verslaafden groot is, wordt deze groep mensen maar weinig houvast geboden. De noodzaak van een veel sterker ondersteuningsprogramma voor naasten van verslaafden is groot. Naasten moeten in staat worden gesteld om de mantelzorg op verantwoorde wijze te kunnen bieden, of verslaafden nu binnen of buiten het professionele zorgcircuit staan. Zulke ondersteuning maakt dat verslaving en de psychische belasting van naasten een beter beheersbaar vraagstuk gaan worden,

Verslaving van de ouders heeft een grote invloed op de kinderen. De kinderen ervaren al op jonge leeftijd stress, veroorzaakt door de psychische problemen en de levensstijl van de ouder.  Drank, drugs, vrouwen, het maakt veel mensen ongelukkig en er gaan meer relaties aan kapot dan ons lief is. Ook ik maakte een einde aan mijn relatie met de man van wie ik ooit hield en met wie ik drie kinderen had.

Juist die voortdurende strijd, die krachtmeting tussen beiden heeft er toe geleid dat alle spelregels overboord hebben gegooid. Een onbedwingbare drang om eindelijk de ander te overwinnen. En dat verlangen om de overhand te krijgen, om de ander zover te krijgen dat die toegaf de mindere te zijn, was in dronkenschap overgegaan in een pathetische verleidingsact waarbij alle twee als de vanzelfsprekende overwinnaar werd beschouwd. De roes heeft alle tegenwerpingen terzijde geschoven, alle waarschuwingen in de wind geslagen. En in plaats daarvan opeens een fysieke aantrekkingskracht opgeroepen. Een vonk die net zo snel was gedoofd als dat die was overgesprongen. Het was niet eens goede seks. Niets eens een eindeloos en vermoeiend wisselen van standjes. De verslaafde narcist was lui en liet zich bedienen. Net iets te vaak naar de hoeren geweest.

download