De meeste jongeren van achttien tot vijfentwintig jaar vinden dat het de goede kant opgaat met Nederland. Wel maken zij zich zorgen om milieuvervuiling. Dat meldt het CBS op basis van het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2019.

Zo’n zeven op de tien jongeren vinden dat het duidelijk, of een beetje, de goede kant opgaat met het land, tegen zes op de tien Nederlanders van vijfentwintig jaar en ouder.
Jongvolwassenen maken zich minder dan hun oudere landgenoten zorgen om criminaliteit, bevolkingsdichtheid en de multiculturele samenleving. 

Zo maken drie op de tien jongeren zich zorgen over criminaliteit, tegen vijf op de tien Nederlanders van vijfentwintig jaar of ouder. Over milieuvervuiling zijn ze ongeveer even bezorgd. Ongeveer de helft vindt dit een probleem. Elf procent van de jongeren vindt dit zelfs een heel groot probleem, tegen ach procent van de oudere Nederlanders.

Ook over hun eigen leven zijn jongeren doorgaans positief. Het CBS heeft hun gevraagd hoe tevreden ze zijn met hun sociale leven, financiën en andere aspecten van hun leven. Die hebben de onderzoekers gebruikt om een rapportcijfer voor hun leven te berekenen. Bij zeven op de tien jongeren van achttien tot vijfentwintig jaar is dit cijfer een zeven of hoger. Ze zijn het meest positief over hun opleiding of beroep, hun sociale leven en hun gezondheid. Ze zijn het minst optimistisch over hun financiële toekomst en over instituties, zoals de politie en de politiek.

download