Er wonen honderddrieëndertig Ezendams in Enter. Ieder leven verdient een kroniek, standaard naast het pensioen. In een kroniek komen mensen aan het woord over gebeurtenissen en personen die richting, zin en betekenis hebben gegeven aan hun leven. Waarom heeft een mens geleefd zoals hij of zij heeft geleefd. Aan de hand van de genealogie worden levensverhalen van verschillende generaties opgeschreven. Het resultaat is een herinnering op schrift voor het nageslacht en dat nog vele generaties meegaat. Het doet iets met een mens wanneer er zonder oordeel langdurig geluisterd en over hem geschreven wordt. Het leidt tot het ontdekken van lijnen en samenhang die iemand nooit eerder had vermoed. Ieder mens heeft een interessant levensverhaal te vertellen.