Ik begin mijn schrijven met een woord uit de bijbel. Job sprak: ‘een mensenvrouw is kort van dagen en vol onrust’. Met andere woorden: een vrouw wordt niet oud en is rusteloos. Ik wil dit niet tegenspreken omdat het de waarheid is. In die korte duur van zo’n menselijk leven vinden heel wat wisselingen en veranderingen plaats. Ofschoon het de waarheid is en blijft, er is niets bestendiger dan de onbestendigheid (veranderlijkheid). Wanneer ik begin te schrijven vanaf de tijd dat ik ben geboren moet ik wel melden dat verschillende zaken bijna onbegrijpelijk veranderd zijn. Aan het woord is Hendrik Wessels van het erve De Keurs te Ypelo.