Stamboomonderzoek doen naar de familie Aan de Stegge? De genealogie is belangrijk; de stamboom is de familiegeschiedenis. De gegevens over overleden Aan de Stegge-familieleden zijn waardevol geweest om dit boek compleet te maken. De gegevens die tijdens de zoektocht zijn gevonden bij het stamboomonderzoek, zijn vermeldt zodat altijd de bron kan worden teruggevonden. Stamboomonderzoek geeft alleen maar droge feiten, wanneer is iemand geboren, wat zijn de namen, in welke plaats heeft men gewoond. Maar mooie familieverhalen en anekdotes van de familie zijn niet te vinden in de officiële archieven. Daarvoor zijn gesprekken nodig met familieleden.