Deze kroniek van de Enterse familie Nijmeijer begint in 1720 met de geboorte van Willem Niewemeijer te Diepenheim. Het verhaal neemt de lezer vervolgens mee vanaf de oorsprong van de meijernamen door de negentiende en twintigste eeuw tot de bezwaren tegen de brug over de E8.

De kroniek van de Nije Meijers omvat de genealogie van alle mensen in Enter en omstreken met de naam Nijmeijer, mensen die vroeger bekend stonden onder de naam Nijmeijer, of een variant van de naam, en alle nu nog levende Nijmeijers. Dit zijn in principe alle nakomelingen van Willem Nieuwemeier, bekend uit de achttiende eeuw, voor zover zij de familienaam dragen.

De oorsprong van de meijer-namen ligt in Noordwest-Duitsland. Boerenzonen uit deze streek zochten in de achttiende en negentiende eeuw hun heil in het economisch aantrekkelijke Nederland. Daardoor konden zij bovendien de dienstplicht ontlopen. De meijer-namen gaan terug op families die ‘maiers’ waren. Dat wil zeggen beheerders of pachters van de boerderijen die in het eerste deel van de familienaam zijn genoemd.

download